Ticaret Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Borçlar Hukuku

Medeni Hukuk

Rekabet Hukuku

İdare Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Tahkim ve Uyuşmazlık çözümü

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konusunda Danışmanlık ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru

Yabancılar için İkamet Tezkeresi ve Çalışma İzinlerinin Alınması

Yabancıların Taşınmaz Edimi için Gerekli Prosedürlerin Tamamlanması

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm