Ticaret Hukuku

 • Şirketler Hukuku’na ilişkin ;
  • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararları
  • Yabancı Sermaye ve Yatırımlar
  • Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
  • Şirketlerin Tasfiyesi
  • Şirketlerin Birleşmesi ve Devralınması ile ilgili tüm hukuki işlem ve prosedürlerin takibi ve sonlandırılması
 • Due Diligence(DD)
 • Uluslar arası Anlaşmaların incelenmesi ve uyuşmazlıkların çözülmesi
 • Ticaret Sicile yapılacak olan tüm tescil ve terkin işlemleri
 • Türk Patent Enstitüsü(TPE)’ne yapılacak olan tescil işlemlerinin takibi
 • Markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkına tecavüzden kaynaklanan davaların takibi
 • Kıymetli Evrak Hukuku’na ilişkin iptal davası, zayii belgesi talep edilmesi ve konuya ilişkin her türlü dava takibi

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm