EREN CANBOLAT, doğum tarihi 1977.

Eğitim

  • Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programı, tez aşaması
  • Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
  • Tarsus Amerikan Koleji

Deneyim

KLegal (KPMG’ nin yan kuruluşu) Türkiye (2000 - 2003), Avukat.

 Üzerinde yoğunlaştığı konular:

  • Şirketler Hukuku, sermaye piyasaları, fikri mülkiyet bankacılık ve rekabet hukuku başta olmak üzere muhtelif konularda bilgi notları hazırlanması
  • Çeşitli sözleşmelerin ve Şirket Durum Tespit Raporlarının hazırlanması (due diligence)
  • Birleşme ve devralma prosedürlerinin tamamlanması
  • Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili resmi kurumlarla gerekli izinlerin alınması ve prosedürlerin tamamlanması için yazışmaların yapılması

Yayınlanan Eserleri

  • Euromoney dergisi tarafından yayımlanan “International Corresponding Banking Review 2001-2002” de yer alan “Recent Amendments in the Turkish Banking Legislation” isimli makalenin birlikte yazarı
  • KLegal Hukuk Bürosu Bülteni Ekim 2001 sayısında yayınlanan “Recent Decisions of the Turkish Competition Board Regarding Distributorship Arrangements” isimli makalenin yazarı   
  • Klegal Hukuk Bürosu Bülteni Nisan 2002 sayısında yayınlanan “the Establishment of Industrial Zones” isimli makalenin yazarı   

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu Avrupa Birliği Hukuku Komisyonu
Dutch Business Community in İstanbul (İstanbul’daki Hollanda Ticaret Komitesi)

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm