Rekabet Hukuku

  • Haksız rekabetten kaynaklanan,
  • Tespit Davası
  • Men Davası
  • Maddi Tazminat
  • Manevi Tazminat davalarının takibi
  • Haksız rekabet sonucu doğan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış ve yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bunların düzeltilmesi davası.

 

 

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm