Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın korunmasına yönelik idari ve yasal işlemlerin tatbiki
  • Bu haklara ilişkin dava ve diğer süreçlerin takibi

 

 

 

 

 

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm