Borçlar Hukuku

  • 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun’a ve Borçlar Kanuna dayalı tahliye, kira alacağı, kira tespiti, kira bedelini uyarlama,  alt kiraya verme vesair konularda dava ve takiplerin yürütülmesi
  • Sözleşmeden kaynaklanana her türlü ihtilafın çözümlenmesi, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan davaların ve işlemlerin takibi
  • Satım , Hizmet, Vekalet vb. sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların giderilmesi
  • Alacak ve Maddi-Manevi Tazminat davalarının takibi

 

 

 

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm