Canbolat Hukuk Bürosu, ulusal ve uluslararası şirketlere tecrübeli avukatlarıyla çok yönlü hukuki destek sağlamayı amaçlamaktadır. Hukuki hizmetlerimiz daha çok şirketler hukuku, ticari hukuk, finansal konular, menkul kıymet, ihtilaf giderilmesi, rekabet ve fikri mülkiyet konularında yoğunlaşmaktadır.

Büromuz gerek ulusal gerekse uluslararası platformda küçük, orta ve büyük ölçekli sınai ve ticari kuruluşlara, bankalar ve sair finans şirketlerine kapsamlı hukuki servis sağlayacak niteliktedir.

Danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra dava takibi ve uluslararası tahkim konularında da hizmet vermekteyiz.

Saygılarımızla,

CANBOLAT HUKUK BÜROSU

 

 

 

 

 

 

Yararlı Linkler

-T.C Yargıtay

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

-T.C Danıştay

-T.C Anayasa Mahkemesi

-Türk Patent Enstitüsü

-İstanbul Ticaret Odası

 

 

 

 

 

 

 

Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm