İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve revize edilmesi
  • İhtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu’ndan doğan tüm uyuşmazlıklar

 

 

 

 

 

 

 
Canbolat Hukuk Bürosu | Canbolat Law Firm